Polityka prywatności aplikacji Soou.me z dnia 19.12.2018

1. Właściciel aplikacji

Właścicielem aplikacji Soou.me i administratorem danych osobowych jest: Anixit Sp. z o.o. spółka komandytowa Trojańska 7/132, 02-261 Warszawa info@soou.me

2. Usługi lokalizacji

Aplikacja wykorzystuje usługi lokalizacji w celu:

 • Prezentacji aktualnej pozycji użytkownika w profilu użytkownika,
 • Prezentacji aktualnej pozycji użytkownika w danych lektora,

Użytkownik może wyłączyć dostęp do usług lokalizacji w ustawieniach urządzenia mobilnego.

3. Powiadomienia PUSH

Aplikacja wysyła do użytkowników następujące powiadomienia PUSH:

 • Akceptacja zaproszenia do grupy dziecka,
 • Odrzucenie zaproszenia do grupy dziecka,
 • Zaproszenie do nowej grupy,
 • Lektor udostępnił nagranie dla dziecka użytkownika,
 • Powiadomienie o tym, że nagranie nie zostało zaakceptowane przez 5,10,30 dni,
 • Powiadomienie o tym, ze dane nagranie zostało wycofane z publikacji,
 • Odrzucenie nagrania przez właściciela grupy, do której zostało ono udostępnione,
 • Lektor udostępnił książkę dla dziecka użytkownika,
 • Zaakceptowanie nagrania przez właściciela grupy, do której zostało udostępnione,
 • Wysłanie podziękowania od dziecka,
 • Dodanie nowej książki do księgarni,
 • Powiadomienie do artykułu.

Na potrzeby wysyłania powiadomień PUSH aplikacja wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia, wersję językową ustawioną w urządzeniu oraz wersję systemu i model urządzenia, które są wysyłane i przechowywane na serwerze. Do wysyłania powiadomień PUSH jest wykorzystywana biblioteka Firebase, której strona internetowa oraz polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com
Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień PUSH w ustawieniach urządzenia mobilnego.

4. Dostęp do aparatu fotograficznego i zdjęć

Aplikacja uzyskuje dostęp do aparatu fotograficznego i zdjęć użytkownika w celu:

 • Dodania zdjęcia użytkownika,
 • Dodania zdjęcia dziecka,
 • Dodania zabawki dziecka,
 • Dodania okładki nagrania,
 • Dodania ilustracji nagrania.

Użytkownik może zablokować dostęp do aparatu fotograficznego i zdjęć w ustawieniach urządzenia mobilnego.

5. Dostęp do mikrofonu

Aplikacja uzyskuje dostęp do mikrofonu na urządzeniu mobilnym w celu:

 • Dodania nagrania książki

Użytkownik może zablokować dostęp do mikrofonu w ustawieniach urządzenia mobilnego.

6. Wysyłanie maili

Aplikacja wysyła do użytkowników następujące rodzaje wiadomości e-mail:

 • Odzyskiwanie hasła - wiadomość z linkiem umożliwiającym reset hasła
 • Potwierdzenie rejestracji – wiadomość z linkiem umożliwiającym aktywację hasła

Do wysyłania wiadomości e-mail aplikacja wykorzystuje serwis Postmark (https://postmarkapp.com/).

7. Integracja z serwisami społecznościowymi

Aplikacja umożliwia zalogowanie się przez konto użytkownika na Facebooku oraz pobiera następujące dane profilowe użytkownika z serwisu Facebook:

 • Facebook ID
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Zdjęcie profilowe
 • Data urodzenia
 • Płeć

Dane pobrane z serwisu Facebook są wykorzystywane do automatycznego uzupełnienia formularza rejestracji w aplikacji.

8. Przechowywanie loginu i hasła w urządzeniu

Aplikacja nie przechowuje w urządzeniu mobilnym loginu i hasła użytkownika wpisanych na formularzach logowania / rejestracji / zmiany hasła. Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem tokenów zgodnie ze standardem OAuth2.

9. Pliki Cookies

Strony WWW otwierane w przeglądarce internetowej wewnątrz aplikacji a także biblioteki, z których korzysta aplikacja mogą wykorzystywać do prawidłowego działania i zbierania statystyk pliki cookies.

10. Dane osobowe

Aplikacja przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail (login)
 • Hasło
 • Zdjęcie profilowe
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Adres

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, jak również prawo do modyfikacji danych oraz żądania usunięcia danych i zaprzestania przetwarzania zgodnie z wymogami RODO.
Aplikacja nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników.

11. Hosting

Aplikacja przechowuje dane na serwerach w chmurze Oktawave (https://www.oktawave.com/pl) znajdujących się na terytorium Polski.

11. Komunikacja z serwerem

Komunikacja aplikacji z serwerem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS zabezpieczonego certyfikatem SSL.

13. Crashe aplikacji

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric / Firebase do anonimowego raportowania crashy (zatrzymania działania aplikacji z powodu wystąpienia błędu). Działanie biblioteki polega na wysłaniu do serwera fragmentu anonimowych logów z aplikacji oraz informacji technicznych o urządzeniu, na którym wystąpił błąd w celu diagnozy i naprawy błędu przez programistów.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Fabric znajduje się pod adresem: https://fabric.io/
Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

12. Analityka

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric / Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania aplikacji oraz zachowania użytkowników w aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. danych statystycznych o liczbie instalacji aplikacji, retencji użytkowników, czasie spędzonym w aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach aplikacji.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Fabric znajduje się pod adresem: https://fabric.io/
Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

12. Analiza logów

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę BugFender do wysyłania logów aplikacji na serwer w celu ich analizy i rozwiązywania problemów z działaniem aplikacji. Logi mogą zawierać dane osobowe użytkowników, jednak są one przetwarzane wyłącznie w celach zdiagnozowania problemu oraz naprawy błędu i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Logi aplikacji są przechowywane na serwerze nie dłużej niż przez okres 30 dni. Wysyłanie logów na serwer jest przez większość czasu wyłączone. Wysyłanie logów jest włączane jedynie w sytuacji zgłoszenia lub zaobserwowania błędu, selektywnie dla konkretnego urządzenia albo dla wszystkich urządzeń na czas diagnozy błędu.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki BugFender znajduje się pod adresem: https://bugfender.com/